image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 54569
Hoạt động của UB MTTQ xã Yên Thọ nahan dịp Kỷ niệm ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11/2022
Hoạt động của UB MTTQ xã Yên Thọ nahan dịp Kỷ niệm ngày Đại đoàn kết toàn dân  18/11/2022
anh tin bai

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với ban văn hóa thông tin hướng dẫn các xóm đăng ký hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành toàn bộ  trong năm 2022. 

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo các ban công tác Mặt trận cơ sở các xóm hoàn thành các điều kiện để được công nhận thôn văn hóa năm 2022.

- Chuẩn bị triển khai tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao kiểu mẫu trong thời gian tới

anh tin bai

 

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh làm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

- Phối hợp với Thường trực UBND xã phát động các tầng lớp nhân dân xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nan nhân chất độc da cam quỹ vì người nghèo.

- Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới Đô thị văn minh. Đây là việc làm thường xuyên liên tục trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

        - Thực hiện nhiệm vụ trong công tác giám sát của UBMTTQ, trong năm 2022 đã ra quyết định và thành lập ban giám sát cộng đồng đối với các công trình trong xã phân công nhiệm vụ chức năng của các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm việc giám sát các công trình đảm bảo theo thiết kế và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tập trung đổi mới mạnh mẽ và phương thức hoạt động, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động. Thực hiện phòng chống covid – 19 theo các hướng dẫn văn bản chỉ đạo của các cấp, Thực hiện hàng năm cuộc vân động tháng cao điểm “ quỹ Vì người nghèo“ lồng ghép trong các cuộc vận động đến 18/11/2022 nhằm tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống. Tập trung các hoạt động vận động các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã; các nhà hảo tâm, ủng hộ vào Quỹ “vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội để chia sẻ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy vai trò của các đoàn thể, cộng đồng, gia đình, dòng họ ở khu dân cư và sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của chính bản thân người nghèo để huy động nguồn lực tại chỗ trực tiếp giúp người nghèo. Thông qua cuộc vận động các tổ chức thành viên của MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động đến tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn toàn xã và đem lại hiệu quả cao trong tháng cao điểm "Vì người nghèo".

   3. Tuyên truyền các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, cộng đồng dân cư

- Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như vận động các tổ chức doanh ngiệp xây dựng quê hương cụ thể ủng hộ x/d đường điên thắp sáng thôn Bình Thượng trị giá trên 500 triệu đồng, đổ đường bê tông những lộ thiết yếu 600m trị giá gần 01 tỷ  :

+ Khu dân cư, Chi hội thôn Đông Hưng, thôn Bình Thượng và 10 chi hội các tổ chức đoàn thể và gần 100 cá nhân hộ gia đình trong toàn xã : 

4. Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 các khu dân cư trong toàn xã.

+ Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, hưởng ứng Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận toàn quốc.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp: Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng./.

anh tin bai
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !