image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
83kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký giám hộ (Mã quản lý quốc gia: 1.004837.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (Mã quản lý quốc gia: 1.004845.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
3 Thủ tục đăng ký khai sinh (Mã quản lý quốc gia: 1.001193.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
4 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.003583.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Mã quản lý quốc gia: 1.004884.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Mã quản lý quốc gia: 1.004772.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
7 Thủ tục đăng ký khai tử (Mã quản lý quốc gia: 1.000656.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000419.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
9 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000419.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
10 Thủ tục đăng ký lại khai tử (Mã quản lý quốc gia: 1.005461.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
11 Thủ tục đăng ký kết hôn (Mã quản lý quốc gia: 1.000894.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
12 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000593.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
13 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (Mã quản lý quốc gia: 1.004746.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
14 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mã quản lý quốc gia: 1.004873.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
15 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Mã quản lý quốc gia: 1.001022.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
16 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Mã quản lý quốc gia: 2.001263.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
17 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước (Mã quản lý quốc gia: 2.001255.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
18 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (Mã quản lý quốc gia: 1.004859.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
19 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Mã quản lý quốc gia: 2.000635.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
20 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Mã quản lý quốc gia: 2.000815.000.00.00.H40) TƯ PHÁPỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỌ
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lợi- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lợi - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloi.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang