image banner
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 07 LÔ ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI ĐIỂM DÂN CƯ TẬP TRUNG THÔN THỌ CÁCH XÃ YÊN THỌ
Số ký hiệu văn bản Số: 134/TBĐG -HDXT
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 23/09/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 07 LÔ ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI ĐIỂM DÂN CƯ TẬP TRUNG THÔN THỌ CÁCH XÃ YÊN THỌ
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt LÊ HUY THÔNG
Tài liệu đính kèm TB-DAU-GIA-DAT.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !