image banner
Về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch năm 2023
Số ký hiệu văn bản 49/CV-UBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Mạnh
Tài liệu đính kèm Cong-van-phong-chong-dich.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !