image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 816
  • Tất cả: 54558
Kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2022).

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ YÊN THỌ- HUYỆN Ý YÊN -TỈNH NAM ĐỊNH

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh (sau đây viết tắt là CCB), là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào XôViết Nghệ-Tĩnh năm 1930 - 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ…; nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, CCB mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống  các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Trải qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiến hành 7 lần Đại hội đại biểu toàn quốc.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1992 – 1997)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1997 – 2002)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2002 – 2007)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007 – 2012)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội CCB  xã Yên Thọ được thành lập ngày 02  tháng  7 năm 1990 , trải qua    năm xây dựng và phát triển các thế hệ CCB xã nhà tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống cách mạnh của quê hương  Yên Thọ, kế thừa những thành tích, những kinh nghiệm xây dựng Hội của các thế hệ cha anh. Tích cực học tập tu dưỡng rèn luyện phẩm chất Cách mạng của người lính năm xưa không sợ khó khăn gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo, thường xuyên đổi mới hoạt động có hiệu quả. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ viết tiếp trang sử mới, tô thắm truyền thống của Hội "trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", xứng đáng là lực lượng Cách mạng tuyệt đối trung thành của Đảng, chính quyền, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Yên Thọ ngày càng giàu đẹp.

Năm 2022 là năm diễn ra đại hội CCB các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc toàn diện trong các tổ chức Hội và hội viên, động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

   Hội CCB xã Yên Thọ đã quán triệt triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về “Lãnh đạo Đại hội CCB các cấp và Đại hội CCB toàn quốc lần thứ VII); Kết luận số 66KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Lãnh đạoHội Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. 

  Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng xã Yên Thọ Hội CCB xã Yên Thọ đã tích cực chủ động, xây dựng Kế hoạch Đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội CCB xã, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia BCH, BTV, chức danh chủ chốt của Hội CCb xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đúng nguyên tắc, quy trình theo đúng quy định với Điều lệ Hội CCB Việt Nam đến 20/01/2022; 7/7 Chi hội đã tiến hành xong đại hội Chi hội, nhiệm kỳ 2022 – 2027 . Ngày 24 và 25 tháng 03 năm 2022 Hội CCB xã Yên Thọ tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội CCB Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội cũng như ngày kỷ niệm 32 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2021) và nhân các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước, quân đội.

Hội CCB xã đã đẩy mạnh hoạt động thi đua năm 2022 nhất là đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 2022, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả thiết thực. Trong đợt thi đua chào mừng đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 nhiều Chi hội, hội cơ sở  xã đã có công trình chào mừng Đại hội. Hội CCB các cấp tham gia tích cực vào xây dựng xã NTM nâng cao về đích năm 2021, thôn, xóm kiểu mẫu 7/7 thôn đã về đích trong năm 2022 đã đóng góp số tiền  hơn 205 triệu đồng; 505 ngày công; đã trồng “ Đường hoa CCB Chi hội Thanh Bình, đường điện chiếu sáng Chi Hội Bình Hạ, Đông Hưng, Bình Thượng, tham gia mua sắm bàn ghế Chi Hội Đông Hưng, tủ sách nhà Văn hóa thôn Chi Hội Thọ Cách, làm sân bóng đá chi hội Bình Hạ; chi hội thôn Bóng…vv…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !