image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 812
  • Tất cả: 54554
Hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2025
Hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2025

Chiều 18/8/2023, UBND huyện Ý Yên tổ chức hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

 

anh tin bai

     Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí: Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong tổ công tác của Sở nội vụ; lãnh đạo HĐND - UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Bí thư, Chủ tịch các địa phương nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập.

anh tin bai

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến đặc biệt nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết của việc tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vi vậy, bám sát chỉ đạo chung của cấp trên, Huyện ủy Ý Yên đã có công văn số 454-TB/HU ngày 2/8/2023 thông báo kết luận của BTV Huyện ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính Trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban TVTU trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần tập trung cao trong công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Bên cạnh việc phát huy vai trò của người đứng đầu, phải có sự vào cuộc sát sao và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành nhất là cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, nơi thực hiện sắp xếp. Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ, có lộ trình theo giai đoạn, đúng trọng tâm, trọng điểm, triển khai cách làm linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phải đáp ứng phát triển bền vững. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã trong quá trình thực hiện phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao.

anh tin bai

         Theo quản lý Nhà nước, hiện huyện Ý Yên hiện có 31 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: có 1 đơn vị hành chính đô thị là Thị trấn Lâm và 30 đơn vị hành chính xã thuộc đơn vị hành chính nông thôn. Căn cứ về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Ý Yên có 15 xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số theo quy định phải thực hiện sắp xếp gồm: Yên Trung, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Mỹ, Yên Hồng, Yên Quang và Yên Khang. Lộ trình sắp xếp, sáp nhập được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể là:

      - Giai đoạn 2023-2025: Huyện Ý Yên có 5 đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn theo quy định phải thực hiện sắp xếp gồm: Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Hưng, Yên Minh, và Yên Quang. Trong đó: Xã Yên Quang đã được quy hoạch đô thị mớ4 xã (Hồng, Quang, Bằng, Tiến), theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định nên không phải sắp xếp. Như vậy giai đoạn 2023-2025, huyện Ý Yên có 4 xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp gồm: Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Hưng và Yên Minh.

      - Giai đoạn 2026-2030: Huyện Ý Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn theo quy định phải thực hiện sắp xếp gồm: Yên Trung, Yên Phương, Yên Phú, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Mỹ, Yên Hồng và Yên Khang. Trong đó: Xã Yên Hồng đã được quy hoạch đô thị mớ4 xã (Hồng, Quang, Bằng, Tiến) theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định nên không phải sáp nhập. Xã Yên Khang hiện đang được UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch vào đô thị mới 4 xã (Hồng, Quang, Bằng, Tiến). Như vậy giai đoạn 2026-2030, huyện Ý Yên có 08 xã thuộc diện phải thực hiện sắp xếp gồm: Yên Trung, Yên Phương, Yên Phú, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Tân, Yên Lợi và Yên Mỹ.

    Để đảm bảo sau khi thực hiện sắp xếp, đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định, UBND huyện đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Ý Yên là: sắp xếp đơn vị hành chính xã Yên Thành với xã Yên Nghĩa và xã Yên Trung. Xã Yên Hưng với xã Yên Phú và xã Yên Phương. Xã Yên Minh với xã Yên Tân và xã Yên Lợi. Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Ý Yên còn 25 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó: có 1 đơn vị hành chính đô thị và 24 đơn vị hành chính nông thôn. 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn tình hình thực tế của địa phương đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập, từ đó xây dựng phương án, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp theo chủ trương chung.

anh tin bai

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó. Vì vậy, để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngay sau hội nghị, các ngành chức năng đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các cấp  tổ chức tốt việc quán triệt tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các phòng chức năng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, nhất là ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện kế hoạch, lộ trình thời gian, mốc thời gian trong quá trình sắp xếp. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, do đó đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc. Trong quá trình thực hiện phải luôn đảm bảo ổn định chính trị,trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế xã hội.

(Thực hiện: Thu Nga - Trung tâm VHTT&TT huyện)

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !