image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 574
  • Tất cả: 31827
Đảng bộ huyện Ý Yên đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống
Trong năm qua, huyện ủy Ý Yên đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để chỉ đạo các tổ chức Đảng, các địa phương, đơn vị trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại các chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đây cũng là căn cứ để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Các cấp ủy Đảng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức bằng những việc làm cụ thể... Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Theo đó, Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lựa chọn một số công việc sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, mang tính đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật trong thời gian qua là huyện Ý Yên đã lựa chọn nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm nhằm tạo thế và lực mới để huyện phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Trong đó đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn của địa phương để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ trung tâm Thị trấn Lâm theo trục chính từ bắc đến nam huyện, tạo kết nối giữa các vùng miền. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã hoàn thành và đang tiếp tục thi công nhiều công trình, dự án lớn như: dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 485 (đường 57A cũ) đoạn Chợ Huyện - Phủ Cầu - Cổ Đam; dự án cải tạo, nâng cấp đường 57B, dự án cải tạo nâng cấp đường từ Thị trấn Lâm đến xã Yên Dương; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 38B đoạn từ CCN phía nam Thị trấn Lâm đến ngã ba Cát Đằng - Yên Tiến; dự án cải tạo, nâng cấp đường Thành - Xá; nạo vét sông Sinh; dự án xây dựng đập Đuồi và nạo vét kênh Thiên Phái (Yên Phú), xây dựng khu đô thị trung tâm Thị trấn Lâm và nhiều dự án về du lịch, công trình giáo dục, nút giao thông khác. Các dự án này đã và sẽ tạo động lực thúc đẩy thu hút nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của huyện tạo đà cho huyện Ý Yên tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều việc làm, mô hình hiệu quả, điển hình như: Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua triển khai tới các cấp hội như thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, phong trào “Phụ nữ Ý Yên thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Hội CCB huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “CCB Ý Yên chung tay xây dựng NTM “ với nhiều gương tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đảng bộ Quân sự huyện đã phát huy tính tích cực, chủ động làm mô hình học cụ để nâng cao chất lượng huấn luyện; trong đó, có mô hình sáng kiến cải tiến, máy bay điều khiển từ xa không người lái, phương tiện bay trinh sát đạt chất lượng tốt đã được áp dụng trong huấn luyện, diễn tập, tham gia hội thi và đạt giải nhất cấp toàn quân, đang được nhân rộng trong lực lượng vũ trang quân khu. Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, phát động các phong trào hiến đất làm đường, quyên góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa trong thực hiện phong trào xây dựng NTM. Trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, các xã, thị trấn đã tích cực vận động nhân dân đóng góp để xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất có trị giá hàng chục tỷ đồng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2017, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Chương trình xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 17 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, 8 xã, thị trấn đã được thẩm định công nhận đạt 19 tiêu chí NTM, các xã còn lại đang đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí của NTM vào năm 2018, tạo tiền đề để huyện sớm hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM vào năm 2019. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức cơ sở Đảng, do vậy thời gian tới, Huyện ủy Ý Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững./.

(Nguồn: http://www.baonamdinh.com.vn số ra ngày  18/12/2017 )
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !