image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 880
  • Tất cả: 46757
Thông tin giới thiệu khái quát về xã Yên Thọ
Thông tin giới thiệu về xã Yên Thọ

Yên Thọ là một xã thuần nông nằm ở phía Bắc huyện Ý Yên, cách trung tâm huyện 13 km. Phía Bắc và phía Tây giáp huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp xã Yên Thành và Yên Nghĩa. Phía Nam giáp xã Yên Phương. Xã Yên Thọ có diện tích tự nhiên là 731,53 ha, Có 2.647  hộ dân với 9.241 nhân khẩu. Có hộ khẩu thường trú tại địa phương (tính đến ngày 30/11/2021) được phân bố ở 7 thôn (thôn Bình Thượng, Bình Hạ, Thanh Bình, Bóng, Thọ Cách, Đanh Trại, Đông Hưng) . Xã có hơn 2.000 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa giáo thường trú tại 2 thôn  (thôn Bình Thượng và thôn Thọ Cách). Ngành nghề chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ là 70 % và có 30% là phát triển ngành nghề dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp phục vụ nhân dân trong và ngoài xã. Có nhiều hộ đã phát triển trang trại gia trại vừa và nhỏ. Đời sống kinh tế được n©ng cao. An ninh chính trị an ninh nông thôn được giữ vững. không có tình trạng khiếu nại vượt cấp.

§¶ng bé cã 342 §¶ng viªn sinh ho¹t ë 11 chi bé, trong ®ã cã 7 chi bé th«n xãm, 03 chi bé tr­êng häc một chi bộ công an xã. HÖ thèng chÝnh trÞ lu«n æn ®Þnh.

 

Trong những năm qua cấp ủy Đảng chính quyền trong xã luôn quan tâm tới việc thực hiện việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về cập nhật thông tin chuyển đổi số, cài đạt tài khoản cho công dân đến làm thủ tục hồ sơ cho công đân đến từng hộ dân trên địa bàn xã đạt kết quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về chuyển đổi số.

 

 

Tin khác
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !