image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THƯỜNG TRỰC HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 
anh tin bai

Họ và tên :    NGUYỄN VĂN SƠN

-         Năm sinh : 05/06/1967

-         Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại: 0986182277

(Ảnh )

  Họ và tên :    NGUYỄN THỊ TUYẾT

-         Năm sinh : 06/06/1971

-         Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại:  0349654113

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân

1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

4. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi xét thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Xà YÊN THỌ KHÓA XX,  NHIỆM KỲ 2021- 2026

1.     Đ/C: Nguyễn Văn Sơn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã

2.     Đ/C: Trịnh Xuân Mạnh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

3.     Đ/C: Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch HĐND xã

4.     Đ/C: Hoàng Văn Thiêm - Phó chủ tịch UBND xã

5.     Đ/C:  Nguyễn Văn Nam - Phó chủ tịch UBND xã

6.     Đ/C: Phạm Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BCHQS xã

7.     Đ/C: Lê Mạnh Hà – Công chức địa chính XD-NN và MT

8.     Đ/C: Hoàng Đình Thụ - Thành viên HĐQT hợp tác xã

9.     Đ/C: Hoàng Trần Đông - Chủ tịch HĐQT HTX DVNN

10.   Đ/C: Nguyễn Thị Tuyến – Giáo viên trường tiểu học

11.   Đ/C: Hoàng Hữu Túc – Trưởng trạm Y tế xã

12.   Đ/C: Hoàng Hữu Hà – Trưởng Ban mục vụ giáo xứ Bình Cách

13.   Đ/C: Nguyễn Văn Khoan  - Kế toán trưởng HTXDVNN  Bình Thượng

14.   Đ/C: Phạm Thị Thơm – Phó chủ tịch HPN xã

15.  Đ/C:  Hoàng Văn Phác - Bí thư Thôn Bình Hạ

16.  Đ/C: Phạm Văn Thụ  – Công an viên

17.   Đ/C:  Bùi Xuân Đắc – Bí thư thôn Thanh Bình

18. Đ/C:  Nguyễn Văn Lanh – Phụ trách thú Y xã.

19.  Đ/C: Nguyễn Thị Kim Oanh  - Nhân viên Bưu điện xã

20.  Đ/C: Lê Văn Thái  -Trưởng thôn Đanh Trại

21.  Đ/C: Nguyễn Thị Tho  - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thọ Cách

22.  Đ/C: Lại Quang Đạo  – Bí thư thôn Thọ Cách

23.  Đ/C: Nguyễn Văn Khảm  - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đông Hưng

24.  Đ/C: Lê Đức Ngọc – Bí thư chi đoàn thôn Đông Hưng.

25. Đ/C: Trần Thị Ly -  Trụ trì chùa phúc Khánh

Tin khác
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lợi- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lợi - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloi.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang