image banner
Thông báo niêm yết công khai ngân sách ănm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 01/TB-UBND
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo niêm yết công khai ngân sách ănm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Trịnh Xuân Mạnh
Tài liệu đính kèm TRANG-.pdf
TB-niem-yet-cong-khai-nsx-2023.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !