image banner
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 11/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm KẾ HAOCHJ ccc HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH5.pdf
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !